Tuesday, January 8, 2013

ÖZEL ALANA YENIDEN BAKIS: NEOLIBERALIZM VE MAHREMIYET, Cenk Özbay
ÖZEL ALANA YENIDEN BAKIS: NEOLIBERALIZM VE MAHREMIYET
by Cenk Özbay

http://cenkozbay.com/2012/11/17/ozel-alana-yeniden-bakis-neoliberalizm-ve-mahremiyet/


Bümed Dergisi Kasım 2012

"“Düne kadar özel, kişisel, belki de ailevi sayılan, kimi zaman çok yakın arkadaşlar ya da aynı işyerini paylaşanlar gibi küçük gruplara belirsiz kıstaslara göre açıklanan, ya da açık edilen ama bu hayli kontrollü ifşat mekanizması dışında da kamusal alana çıkmayan, başkalarına, tanımadıklarımıza, mesafeli durduklarımıza, ötekilere açılmayan bir alan ya da bu kitapta kullandığımız anlamıyla mahremiyet, bugün köklü bir dönüşüm içinde.”

Bu sav Ayşecan Terzioğlu ’98, Cenk Özbay ’03 ve Yeşim Yasin ’07 editörlüğünde yayımlanan Neoliberalizm ve Mahremiyet adlı eserde öne sürülüyor. Yazarlar, mahremiyetin sosyolojisine değinmeye çalışarak neoliberal politikaların sağlık, cinsiyet, cinsellik bağlamındaki yansımalarını göz önüne seriyorlar. Böylesi çetrefilli bir etkileşimin yalın bir dille ortaya konması da çalışmaya dair dikkat çekici noktalardan. Ayşecan Terzioğlu, Cenk Özbay ve Yeşim Yasin eserleri hakkındaki sorularımızı yanıtladılar.

Mahremi tanımlarken eleştirel biçimde yaklaşan sosyal bilimsel çalışmaları izleyerek bu ifadeye “gizlilik”ten daha kapsamlı bir çerçeve içinde yaklaştığınıza değiniyorsunuz. Sizin mahremiyet tanımınızın hangi bileşenlerden oluştuğunu öğrenebilir miyiz?"

No comments:

Post a Comment