Friday, January 11, 2013

Doktora Tezi nasıl yazılır? the rabbit and the lion


by Minnie Olaru
"‎Aykut Arikan Hocam artık çekirge ve üstad değil tavşan ve aslan olarak anılıyoruz :)

Bir Tavşan önüne bir daktilo almış, tak tuk tak tuk bir şeyler yazıyor.
Oradan geçen bir Tilki:
- Hey Tavşan, ne yazıyorsun?
- Doktora tezimi yazıyorum.
- Ha öyle mi, çok güzel, ne hakkında?
- Tavşanların Tilkileri nasıl yedikleri hakkında.
- Yok canım, olur mu öyle şey, hiç Tavşanlar Tilki yerler mi?
- Olur canım, gel istersen, sana ispat edeyim.
Beraberce Tavşanın yuvasına girerler. Biraz sonra Tavşan tek başına çıkar ve yine daktilosunun başına geçer, tak tuk birşeyler yazmaya devam eder.
Daha sonra oradan geçen bir Kurt, Tavşanı görür.
- Hey Tavşan, ne yazıyorsun?
- Doktora tezimi.
- Ne hakkında?
- Tavşanların Kurtları yemesi hakkında.
- Yayınlamayı düşünmüyorsun herhalde, buna kim inanır?
- Gel istersen göstereyim...
Yine beraberce yuvaya girerler. Tavşan biraz sonra tek başına dışarı çıkar.
Tavşanın yuvasını merak mı ettiniz ? Manzara şudur:
Bir köşede Tilkinin kemikleri... Bir köşede Kurdun kemikleri...
Diğer köşede ise TAVŞANIN DOKTORA DANIŞMANI ASLAN, kürdanla dişlerini temizliyor!
ANA FİKİR VE SONUÇ:
Doktora tezi yapmak için, tezin ne olduğunun önemi yoktur. Konunun da önemi yoktur.
Önemli olan, tez danışmanıdır ....""the rabbit and the lion
had a rabbit in front of a typewriter, put things a tuk tuk team writes.
A Fox passing by:
- Hey Rabbit, what are you writing?
- PhD thesis I am writing.
- Oh yeah, very nice, about what?
- how rabbits eat foxes about.
- No, my dear, Such a thing happens, no places to Fox Rabbits?
- Yeah, my dear, if you want to come, let me prove it to you.
Together they engage in the slot rabbit . A little later comes the Rabbit and also typewriter to the beginning of a stand-alone, plug-tuk goes on to write something.
then passing a wolf, rabbit sees.
- Hey Rabbit, what are you writing?
- PhD thesis.
- About what?
- Wolves eat rabbits on the .
- You do not think publishing, who believes it?
- Come on, show ... If you want to
enter the slot together again. Bunny pops out after a bit of a stand-alone.
Did you have a curious rabbit nest? Nature is the following:
in one corner, a corner of the fox wolf bones, bones ... ...
in the other corner of her supervisor LION RABBIT, toothpick teeth cleaning!
MAIN IDEA AND CONCLUSION: The
PhD thesis to the thesis that it does not matter what. thread or does not matter.
Importantly, thesis adviser .... "

No comments:

Post a Comment