Wednesday, January 9, 2013

Ezber Kalıpları

Ezber Kalıpları:

'via Blog this'


“Yaygın ve Yerleşik Kalıpların” Sorgulanması Çalışmasının Amacı, Hedefi ve Kısa Açıklaması"


"TANIM


“Yaygın ve yerleşik kalıp”, bir diğer deyişle 'Ezber Kalıbı' deyimleriyle, sorgulama alanımızın dışında kalmış söylem kalıpları kastediliyor.

İlk bakışta bu tür kalıplara karşı olunduğu gibi bir izlenim elde edilebilir; bu kesinlike doğru değildir. Bu tür kalıplar genellikle zaman kazandırır, yaşamı kolaylaştırabilirler.

Karşı olunması gereken kalıplar değil, bunların sorgulama dışı bırakılarak “koşulsuz birer doğru” gibi kabul edilmesidir. Yani kalıplar değil, onların sorgulanmayışları yanlıştır.

AMAÇ


Bu çalışmanın amacı, çeşitli ezber kalıpları’nın, hangi koşullar altında geçerli olabileceklerini ortaya çıkarıcı sorular üretmek ve bu sorular sorulsaydı, alışılmıştan farklı hangi bakış açılarının ortaya çıkacağını tahmin etmektir.

HEDEF


Varılmak istenilen hedef ise, bu yolla sorgulamaya dayalı düşünme biçimini (kritik düşünme) toplumumuzda yaygınlaştırmaya çalışmaktır.

ÖRNEKLER


Aşağıdaki grup başlıklarına tıklandığında, rasgele seçilmiş kimi "yaygın ve yerleşik yargılar"(sorgulanmamış kalıplar), sorgulanma mümkün olabilseydi sorulabilecek sorular ve soruların tetikleyebileceği bakış açılarının bazılarını görmek mümkün olacaktır.

Verilen bu örnekler az sayıda kişinin üretmiş olduğu "kalıp örnekleri" nden seçilmiştir. Bugüne kadar toplanan 150' yi aşkın ezber kalıbı, yine bu fikirleri üretmiş olanların önerileri doğrultusunda şu 5 ölçüye göre süzülerek daha aza indirilmiştir:

Ölçüt 1: Önerilen kalıbın, sadece öneren kişi tarafından değil genel bir anlayış olarak kabul görmüş olması,

Ölçüt 2: Sorgulanması halinde kayda değer bir yarar sağlayabilecek olması,

Ölçüt 3: Sorgulanabilir/sorgulanıyor olmasına karşın "sorgulanamaz" olarak nitelenen bir öneri olmaması,

Ölçüt 4: Özel bir uzmanlık alanını ilgilendirdiği için çoğu kimsenin anlamayacağı bir öneri olmaması,

Ölçüt 5: Anlaşılabilir şekilde ifade edilmiş olması.

Herkesçe tahmin edilebileceği için eklenmemiş olan bir diğer ölçüt de, Beyaz Nokta® Gelişim Vakfını herhangi bir yolla yasal sorumluluk altına sokabilecek ifadeler içermemiş olmasıdır." by http://www.ezberkaliplarinisorgula.com/

No comments:

Post a Comment