Thursday, November 25, 2010

Prof.Dr. Feza Tansuğ(*) ile “Beethoven’a Esin Kaynağı Olan Mevlevî Âyîni” Hakkında Söyleşi… Dr. Ayhan Sarı : Musiki Dergisi

Prof.Dr. Feza Tansuğ(*) ile “Beethoven’a Esin Kaynağı Olan Mevlevî Âyîni” Hakkında Söyleşi… Dr. Ayhan Sarı : Musiki Dergisi"80 Mezunumuz Antropolog ve Etnomüzikolog Prof. Dr. Feza TANSUĞ Beethoven'ın bir eseri ile Mevlevi müziği arasındaki etkileşimi incelerken somut bir veri elde etmiştir...

No comments:

Post a Comment