Thursday, November 25, 2010

FELSEFE BÖLÜMÜ VE TÜRKİYE FELSEFE KURUMU SEMİNERİ


FELSEFE BÖLÜMÜ VE TÜRKİYE FELSEFE KURUMU SEMİNERİ:
"Felsefe Tarihinde Yapılan Yaygın Yanlışlar" Türkiye Felsefe Kurumu -
Yeditepe Üniversitesi Felsefe BölümüİSTANBUL SEMİNERLERİ “Felsefe Tarihinde Yapılan Yaygın Yanlışlar”
2-3 Aralık 2010Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu


Program
2 Aralık 2010 Perşembe
3 Aralık 2010 Cuma
10:30 Açılış Konuşmaları
Ioanna Kuçuradi Türkiye Felsefe
Kurumu Başkanı
Saffet Babür Yeditepe Üniversitesi
Felsefe Bölümü Başkanı
Üçüncü Oturum
10:30-11:45
Oturum Başkanı: Doğan Özlem
Hülya Durudoğan: “John Stuart Mill’in
Erkek Kadınları”
ARA
11:15-11:30
Ali Taşkın: “Felsefeyi Thales’le Başlatma
Geleneği Hakkında Tartışmalar”
Birinci Oturum
11:30-13:00
Oturum Başkanı: Harun Tepe
Özge Ejder: “Modern / Post-Modern İlişkisi Üzerine”
ARA
11:45-12:00
Sanem Yazıcıoğlu: “Felsefede Karşıtlaştırma: Transendental Özne ve Tarihsel Özne Tartışması”
12:00-13:00
Metin Becermen: “Sokrates Bilge (Sophos) mi, Yoksa Filozof (Philosophos) mu? Sokrates Üzerine Bir Okuma Denemesi”
YEMEK ARASI
13:00-14:30
Gülriz Uygur: “Hukukun İşi Olanı Belirlemek: Etik-Ahlak Ayrımı”
İkinci Oturum
14:30-16:00
Oturum Başkanı: Yusuf Örnek
YEMEK ARASI
13:00-14:30
Tülin Bumin: “Deleuze’ün Felsefe Tarihi
Okumaları”
Dördüncü Oturum
14:30-16:00
Oturum Başkanı: Betül Çotuksöken
Cengiz İskender Özkan: “Timaios’taki Platon mu, Parmenides’teki Platon mu?”
Kaan Özkan: “Descartes’a Şüphe ile Yaklaşmak”
Ahmet Ulvi Türkbağ: “Kuvvet ve Hak:
Spinoza’nın Hak Anlayışının Yanlış Anlaşılması”
ARA
16:00-16:15
Hatice Nur Erkızan: “ ‘Aristoteles’in Teolojisi’ ve İslam Felsefesi Üzerindeki Etkileri: Bir Yanlışın Sonuçları Üzerine”
16:15-18:00
Kadir Çüçen: “Heidegger’in Felsefe Tarihini
Okuması Üzerine”
Siyaveş Azeri: “Marx’ın Tarih Anlayışı Belirlenimci mi?”
ARA
16:00-16:15
Sinan Özbek: “Marx İle İlgili Üç Yanlış Anlama”
16:15-18:00
Stephen Voss: “Descartes as an Existentialist”
Yücel Kayıran: “Marksizm’de (Engels’in ‘Metafiziğe Karşı Diyalektik’ Tezinde) Metafizik Kavramının Yanlış Kullanımı
Lucas Thorpe: “Did Anyone Ever Think That
Knowledge was Justified True Belief ?”

Türkiye Felsefe Kurumu - Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü
İSTANBUL SEMİNERLERİ
“Felsefe Tarihinde Yapılan Yaygın Yanlışlar”
2-3 Aralık 2010
Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu


No comments:

Post a Comment