Sunday, December 16, 2012

Kıyamet, Maya takvimi, 21 aralık

Kıyamet, Maya takvimi, 21 aralık


7. Sure (A'râf Suresi), 187. Ayet

Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. De ki: "Onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onu vaktinde ancak O (Allah) ortaya çıkaracaktır. O göklere de, yere de ağır basmıştır. O size ancak ansızın ge
lecektir." Sanki senin ondan haberin varmış gibi sana soruyorlar. De ki: "Onun bilgisi sadece Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar."

42. Sure (Şûrâ Suresi), 18. Ayet

"Kıyamete inanmayanlar, onun çabuk kopmasını isterler. İnananlar ise, ondan korkarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler. İyi bilin ki, Kıyamet günü hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler."


2. Sure (Bakara Suresi), 79. Ayet

Vay o kimselere ki, elleriyle Kitab'ı yazarlar, sonra da onu az bir karşılığa değişmek için, "Bu, Allah'ın katındandır" derler. Vay ellerinin yazdıklarından ötürü onların haline! Vay kazandıklarından dolayı onların haline!http://www.diyanet.gov.tr


Lütfen okuyun.
Okumadan, araştırmadan her duyduğunuza inanmayın.


No comments:

Post a Comment